Danish Bank risks trial in Spain

May 24th, 2011
Story by CLAUS IVERSEN | epn.dk

Peter Straarup summoned by a British investor who believes that the Danish Bank has cheated him. File photo: Lars Krabbe

From Google Translate

Danish Bank risk trial in Spain

Published at 22:05:11. 23:30

An elderly Englishman plaintiff Danish Bank after a loss of 800,000 euros.

Much has Danish Bank’s CEO, Peter Straarup, had to listen and eyes, through his many years in the bank. But it is probably the first time that he experiences seeing his name appear on an indictment that was sent to a Spanish court.

It is nevertheless true in a case in southern Spain, where a law firm is now trying to get a case to stand up against Danish Bank.

Company Lawbird Legal Services believes it can prove that the Danish Bank has cheated an elderly Englishman, because the bank has given him the wrong information on some tax in the information that helped to convince him to invest through the bank.

»Danish Bank has simply given incorrect information to my client. He has therefore been lured into an investment that he never should have made, “said lawyer Antonio Flores from Lawbird Legal Services, headquartered in Marbella in southern Spain.

The English man, now retired, borrowed in 2004 1 million. euro by Danish bank, which at that time had a branch in southern Spain. The money was invested through the Danish Bank branch in Luxembourg, which it did not have a lucky hand when the value has fallen by 800,000 euros.

The loan has not decreased

The loan of 1 million. euro has not fallen in value and the money will Danish Bank now want back. But it has the man no more, and therefore the bank tries instead to get his house in southern Spain.

To prevent this Englishman contacted the Spanish law firm in connection with the case thus believe they have found out that Danish Bank has cheated and deceived the man.

The paper on serious charges against the Danish Bank – and Peter Straarup that are mentioned in the indictment – are not bank employees to lie sleepless at night.

It failed Sunday to catch the person responsible for Danish Bank branch in Luxembourg, Klaus Mønsted Pedersen. But the bank’s press officer says on the matter.

“I do not know the case and I do not know about that Danish Bank International have misinformed. We have already seen that some lawyers in certain countries have a quite aggressive approach and, when they try to get a case to court, “said Donald Klinkby Madsen.

 

Original Article in Danish

Peter Straarup stævnes af en engelsk investor, der mener, at Danske Bank har snydt ham. Arkivfoto: Lars Krabbe

Danske Bank risikerer retssag i Spanien

CLAUS IVERSEN

Offentliggjort 22.05.11 kl. 23:30

En ældre englænder sagsøger Danske Bank efter et tab på 800.000 euro.

Meget har Danske Banks ordførende direktør, Peter Straarup, måttet lægge ører og øjne til gennem sine mange år i banken. Men det er formentlig første gang, at han oplever at se sit navn stå på et anklageskrift, som er sendt til en spansk domstol.

Det er ikke desto mindre tilfældet i en sag i Sydspanien, hvor et advokatfirma nu forsøger at få en sag op at stå mod Danske Bank.

Firmaet Lawbird Legal Services mener at kunne bevise, at Danske Bank har snydt en ældre englænder, fordi banken har givet ham forkerte oplysninger om nogle skatteregler i det informationsmateriale, som var med til at overbevise ham om at investere gennem banken.

»Danske Bank har ganske enkelt givet urigtige oplysninger til min klient. Han er derfor blevet lokket ud i en investering, som han aldrig burde have foretaget,« siger advokat Antonio Flores fra Lawbird Legal Services, der har hovedkontor i Marbella i Sydspanien.

Den engelske mand, som nu er pensionist, lånte i 2004 1 mio. euro af Danske Bank, som på det tidspunkt havde en afdeling i Sydspanien. Pengene blev investeret via Danske Banks afdeling i Luxembourg, hvilket den ikke havde en heldig hånd med, da værdien er faldet med 800.000 euro.

Lånet er ikke faldet

Lånet på 1 mio. euro er imidlertid ikke faldet i værdi, og de penge vil Danske Bank nu gerne have tilbage. Men dem har manden ikke mere, og derfor forsøger banken i stedet at få fat i hans hus i Sydspanien.

For at forhindre dette kontaktede englænderen det spanske advokatfirma, som i forbindelse med sagen altså mener at have fundet ud af, at Danske Bank har snydt og bedraget manden.

De på papiret alvorlige anklager mod Danske Bank – og Peter Straarup, som bliver nævnt i anklageskriftet – får dog ikke bankens ansatte til at ligge søvnløse om natten.

Det lykkedes ikke søndag at fange den ansvarlige for Danske Banks afdeling i Luxembourg, Klaus Mønsted Pedersen. Men bankens pressechef siger om sagen.

»Jeg kender ikke den konkrete sag, og jeg kender ikke noget til, at Danske Bank International skulle have misinformeret. Det er før set, at nogle advokater i bestemte lande har en ret aggressiv fremfærd, når de prøver at få en sag for domstolene,« siger Anders Klinkby Madsen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *